4.1. Agregace a vývin minerálů

Obrázek 41-7. Ledvinité agregáty bývají časté u špatně krystalických nebo amorfních fází. Na obrázku je ledvinitý agregát limonitu.

ledvinitý agregát limonitu