4.1. Agregace a vývin minerálů

Obrázek 41-8. Oolitické agregáty jsou tvořeny oválnými až kuličkovitými útvary, vyskytují se často u kalcitu nebo chloritu. Na obrázku jsou oolity magnezitu, ve větším měřítku bychom tento agregát mohli označit jako hlízovitý.

oolitický agregát magnezitu