4.1. Agregace a vývin minerálů

Obrázek 41-9. Lupenité agregáty jsou charakteristické především pro fylosilikáty. Na obrázku je lupenitý agregát tmavého biotitu.

lupenitý agregát biotitu