4.1. Agregace a vývin minerálů

Krystalový typus

Typus krystalu udává charakteristiku krystalu z hlediska převládajícího krystalového tvaru. Běžně se pak používají termíny např. typus prizmatický, dómatický nebo dipyramidální. Na obrázku je krystal sfaleritu s izometrickým habitem a tetraedrickým typem. Převládají tvary tetraedrů b = {11-1}, a = {111}.

tetraedrický typus krystalu