4.2. Mechanické vlastnosti

Indentor

Klíčovou součástí všech přístrojů na měření mikrotvrdosti je indentor. Zpravidla je zhotoven z diamantu a dělí se podle tvaru:

  1. Vickersova tetragonální pyramida má úhel mezi protilehlými plochami 136°. Vtisk pyramidy má diagonálu 7x delší než je hloubka vtisku.

  2. Knoopova rombická pyramida má úhel protilehlých stran130° a 172°30´.

  3. Berkovičova trojboká pyramida má vrcholový úhel 65°. Používá se pro velmi malé objekty.

Nejčastěji se aplikuje Vickersova pyramida pro určení Vickersova čísla tvrdosti (VHN).

 

Zobrazení různých typů indentorů. Vlevo Vickersova pyramida a vpravo Knoopova pyramida. Podle Kašpara (1988).

různé typy indentorů