4.2. Mechanické vlastnosti

Obrázek 42-1. Obraz struktury pyroxeny z HRTEM s naznačením směru rovin štěpnosti. Směr je (110) a kvalita štěpnosti na makrovzorcích je obvykle dobrá. Délka měřítka je 8,8 . 10-10 m. Podle Klein, Hurlbut (1993).

štěpnost pyroxenu v HRTEM