4.2. Mechanické vlastnosti

Obrázek 42-2. Velmi dokonalá štěpnost je zpravidla dobře patrná, štěpné trhliny jsou hojné dlouhé a průběžné.

Velmi dokonale štěpný agregát muskovitu.

dokonalá štěpnost muskovitu

Velmi dokonalá bazální štěpnost (001) biotitu.

dokonalá štěpnost biotitu

Velmi dokonalá klencová štěpnost (10-11) kalcitu.

dokonalá klencová štěpnost kalcitu