4.2. Mechanické vlastnosti

Obrázek 42-4. Dobrá štěpnost nemusí být vždy zřetelně rozlišitelná, štěpné plochy jsou nerovné, štěpné trhliny méně časté a krátké. Dobrá prizmatická štěpnost (110) pyroxenu.

dobrá štěpnost pyroxenového agregátu