4.2. Mechanické vlastnosti

Obrázek 42-5. Typický lasturnatý lom na příkladu opálu.

lasturnatý lom

lasturnatý lom