4.2. Mechanické vlastnosti

Obrázek 42-6. Vztah mezi tvrdostí podle Mohsovy škály a absolutní tvrdostí (mikrotvrdostí). Podle Klein, Hurlbut (1993).

vyjádření vztahu absolutní a relativní tvrdosti