4.3. Optické vlastnosti

Anomální interferenční barvy

Anomální interferenční barvy některých minerálů jsou způsobeny disperzí světla, která je vlastně změnou dvojlomu v závislosti na vlnové délce záření. Nejčastější jsou tři případy:

  1. interferenční barvy jsou vyšší než odpovídá dané vlnové délce – příkladem může být epidot

  2. interferenční barvy jsou nižší než odpovídá dané vlnové délce – příkladem mohou být některé chlority

  3. interferenční barvy se zcela vymykají běžné barevné škále – příkladem jsou některé chlority