4.3. Optické vlastnosti

Disperze světla

Rychlost světelného paprsku je rovna součinu frekvence paprsku a jeho vlnové délky. Při konstantní frekvenci světla bude rychlost šíření záviset pouze na vlnové délce. Červené světlo (větší vlnová délka) bude mít vždy vyšší rychlost než světlo fialové a díky reciprokému vztahu mezi rychlostí a indexem světelného lomu je index lomu pro červené světlo menší než pro světlo fialové. Každá látka tak má různé indexy lomu pro světla s různou vlnovou délkou. Tento jev se označuje jako disperze. Obrázek podle Hejtman, Konta (1959).