4.3. Optické vlastnosti

Značení indexů světelného lomu

V různých publikacích a tabulkách se používá rozdílného značení indexů světelného lomu podle jednotlivých optických směrů.

Nejmenší index: a nebo na nebo n(a) nebo Np nebo X

Střední index: b nebo nb  nebo n(b) nebo Nm nebo Y

Největší index: g nebo ng nebo n(g) nebo Ng nebo Z