4.3. Optické vlastnosti

Látky (minerály) izotropní

Izotropní jsou všechny kubické minerály a amorfní látky. Světelný svazek, který do nich vstoupí v kterémkoliv směru, prochází nerušeně - nedochází k dvojlomu. Izotropní látky charakterizuje jeden index světelného lomu.

Příkladem mohou být minerály ze skupiny granátů. Index lomu pro almandin se uvádí jako n = 1,77 - 1,82 (v závislosti na jeho složení).