4.3. Optické vlastnosti

Obrázek 43-1. Vlna viditelného světla je definována amplitudou a vlnovou délkou. Každá taková vlna je definována složkou elektrickou a magnetickou, které jsou navzájem na sebe kolmé (podle Pichler a Schmitt-Riegraf, 1997).