4.3. Optické vlastnosti

Obrázek 43-10. Bezbarvé minerály jsou zcela čiré a zůstávají takové i při otáčení stolkem v PPL.

A. Příklad bezbarvého olivínu (PPL).

B. Bezbarvý křemen a muskovit, biotit zde má již světle okrový odstín (PPL).

C. Bezbarvé zrno K-živce (PPL).