4.3. Optické vlastnosti

Obrázek 43-11. Barevné minerály mají různé odstíny barev, které se při otáčení buď nemění nebo u pleochroických minerálů dochází ke změně odstínu, sytosti nebo jasu barvy.

A. Světle zelený gahnit, jehož barva se při otáčení preparátu nemění (PPL).

B. Sytě zelený hercynit, jehož barva zůstává při otáčení konstantní (PPL).

C. Světle hnědý granát a zelený spinelid - oba při otáčení barvu nemění (PPL).