4.3. Optické vlastnosti

Obrázek 43-12. Zonální stavba zrn a krystalů se nejčastěji objevuje jako růstová zonálnost, kdy jednotlivé zóny se mírně liší v chemickém složení a to se odráží na optických vlastnostech minerálu.

A. Růstová zonálnost pyroxenu se projevuje tmavě hnědým okrajem zrna (PPL).

B. Růstová zonálnost téhož zrna pyroxenu v jiné orientaci (PPL).

C. Růstová zonalita v příčném řezu turmalínem (PPL).

D. Nehomogenní zrno (nepravidelně zonální) amfibolu (PPL).