4.3. Optické vlastnosti

Obrázek 43-13. Reliéf zrna závisí na indexech světelného lomu minerálu a jeho okolí.

A. Vystupující (pozitivní) reliéf apatitu uzavřeného v K-živci (PPL).

B. Vystupující reliéf zrna granátu vůči kandskému balzámu (PPL).