4.3. Optické vlastnosti

Obrázek 43-14. Princip Beckeho linky - při snižování stolku (zvedání tubu) vstupuje Beckeho linka do prostředí s vyšším indexem lomu. V případě (a) je to výše lomný minerál, v případě (b) je to výše lomné okolí, podle Pichler, Schmitt-Riegraf (1997).