4.3. Optické vlastnosti

Obrázek 43-15. Automorfní zrno (krystal) je omezen pouze krystalovými plochami.

A. Automorfně omezené zrno amfibolu (PPL).

B. Automorfně omezený krystal plagioklasu ve výlevné hornině (PPL).

C. Tentýž krystal automorfně omezeného plagioklasu se zřetelně zonální stavbou (XPL).