4.3. Optické vlastnosti

Obrázek 43-16. Hypautomorfní zrno (krystal) je omezen krystalovými plochami jen částečně.

A. Hypautomorfně omezená zrna pyroxenu se zelenou barvou a dobře viditelnou štěpností, karbonát, granát (PPL).

B. Hypautomorfně omezená zrna pyroxenu s dobře viditelnou štěpností, karbonát, granát (XPL).

C. Hypautomorfně omezené zrno bezbarvého plagioklasu (PPL).

D. Hypautomorfně omezené zrno plagioklasu s výraznou zonální stavbou (XPL).