4.3. Optické vlastnosti

Obrázek 43-17. Xenomorfní zrno (krystal) je omezen nepravidelnými plochami vůči okolním zrnům.

A. Xenomorfně omezené zrno křemene (PPL).

B. Xenomorfně omezené zrno křemene (XPL).