4.3. Optické vlastnosti

Obrázek 43-18. Omezení zrn a krystalů zpravidla odpovídá jejich symetrii.

A. Izometrické omezení zrna kubického granátu (PPL).

B. Izometrické omezení zrna kubického granátu (XPL).

C. Izometrické omezení apatitu v příčném řezu (kolmo na z), vystupující reliéf, (PPL).

D. Izometrické omezení apatitu v příčném řezu (kolmo na z), (XPL).