4.3. Optické vlastnosti

Obrázek 43-19. Omezení zrn a krystalů zpravidla odpovídá jejich symetrii.

A. Sloupcovitý vývin agregátu zrn amfibolu (PPL).

B. Sloupcovitý vývin agregátu zrn amfibolu (XPL).

C. Sloupcovitý vývin krystalů apatitu (PPL).

D. Sloupcovitý vývin krystalů apatitu (XPL).