4.3. Optické vlastnosti

Obrázek 43-2. Poloha viditelné oblasti v celém elektromagnetickém spektru a barvy viditelného světla odpovídající jednotlivým vlnovým délkám (podle Tilley, 2000).