4.3. Optické vlastnosti

Obrázek 43-20. Porovnání kalibrované škály na podložním sklíčku (vlevo) a stupnice v mikrometrickém okuláru (vpravo) umožňuje měření velikosti zrn pro daný objektiv.