4.3. Optické vlastnosti

Obrázek 43-21. Různé kvality štěpnosti minerálů, a - velmi dokonalá štěpnost slíd, b - dokonalá štěpnost amfibolů, c - dobrá štěpnost pyroxenů, d - zřetelná štěpnost olivínu, e - špatná štěpnost granátu, f - křemen bez štěpnosti.