4.3. Optické vlastnosti

Obrázek 43-22. Velmi dokonalá štěpnost se vyznačuje zřetelnými, rovnými a průběžnými štěpnými trhlinami a je charakteristická především pro slídy. Je dobře viditelná i v XPL.

A. Velmi dokonalá štěpnost muskovitu (PPL).

B. Velmi dokonalá štěpnost muskovitu (XPL).

C. Velmi dokonalá štěpnost biotitu (PPL).

D. Velmi dokonalá štěpnost biotitu (XPL).