4.3. Optické vlastnosti

Obrázek 43-26. Izotropní minerál - zrna granátu jsou i při otáčení stolkem stále tmavá (XPL).