4.3. Optické vlastnosti

Obrázek 43-27. Vyhasínaní minerálů souvisí s orientací jejich řezů. V každém řezu jsou dva vzájemně kolmé směry, ve kterých nedochází k dvojlomu a paprsek rozkmitaný na polarizátoru předozadně je na analyzátoru zrušen. Při otáčení o 360°se každý tento směr objeví dvakrát ve stejné orientaci s polarizátorem. Podle Hejtman, Konta (1959).