4.3. Optické vlastnosti

Obrázek 43-28. Při rovnoběžném zhášení souhlasí omezení zrna nebo směr štěpných trhlin s rovinou kmitu polarizátoru nebo analyzátoru.

A. Sloupeček turmalínu vychýlený od roviny polarizátoru o 45° má nejjasnější interferenční barvy (XPL).

B. Sloupeček turmalínu souhlasí svým omezením s předozadním směrem roviny kmitu polarizátoru a je v poloze vyhasnutí (XPL).