4.3. Optické vlastnosti

Obrázek 43-29. Při šikmém zhášení jsou omezení zrna nebo směr štěpných trhlin orientovány kose k rovině kmitu polarizátoru. Úhel, který svírá štěpnost nebo omezení krystalu a předozadní směr (resp. pravolevý), je úhel zhášení a ten je pro každý minerál charakteristický.

A. Jehlice amfibolu mají souhlasný směr s rovinou kmitu polarizátoru, ale nejsou vyhaslé (XPL).

B. Jehlice amfibolu vyhasínají v poloze, kdy se omezení jehlic odklání od předozadní roviny asi o 6° (hodnota úhlu zhášení), (XPL).