4.3. Optické vlastnosti

Obrázek 43-3. Interakce světla s průhledným minerálem - část světelného svazku je odražena na povrchu, část je absorbována. Určitý podíl je reemitován jako rozptýlené světlo a fluorescence. Zbytek paprsku, který projde celým objemem minerálu, tvoří procházející světlo (podle Tilley, 2000).