4.3. Optické vlastnosti

Obrázek 43-30. Zhášení symetrické je méně obvyklé a nastává v případě, že při poloze vyhasnutí půlí směr polarizátoru úhel mezi dvěma morfologickými fenomény, obvykla je to štěpnost.

A. Štěpnost amfibolu v příčném řezu (kolmo k 110) v obecné poloze (XPL).

B. Poloha vyhasnutí amfibolového zrna, kde osa úhlu štěpných trhlin odpovídá rovině kmitu polarizátoru - symetrické zhášení (XPL).