4.3. Optické vlastnosti

Obrázek 43-31. Zhášení minerálů v závislosti na jejich symetrii. Řezy v pásmu (100):(001) monoklinické soustavy zháší rovnoběžně, protože v těchto řezech se neprojeví úhel b, který není 90°. Podle Hejtman, Konta (1959).