4.3. Optické vlastnosti

Obrázek 43-33. Rozklad paprsku na analyzátoru. Z minerálu na mikroskopickém stolku vycházejí dva kolmo polarizované paprsky OA a OB s různým zpožděním. Na analyzátoru je každý z nich rozložen na dva opět kolmo polarizované: OA´ - OA´´ a OB´- OB´´. Analyzátor propouští jen souhlasně polarizované složky OA´a OB´, které jsou vzájemně zpožděné a na velikosti jejich zpoždění závisí hodnota dvojlomu a tím výška interferenčních barev. Podle Hejtman, Konta (1959).