4.3. Optické vlastnosti

Obrázek 43-34. Newtonova barevná škála. Směrem dolů stoupá vzájemné zpoždění kolmo polarizovaných paprsků, vzrůstá tak dvojlom a v XPL vidíme vyšší interferenční barvy (barvy vyšších řádů v Newtonově škále, viz levý okraj). Na interferenční barvu má vliv i tloušťka preparátu, proto se používá standardní preparát o mocnosti 0,03 mm. Pozor, kopie z Hejtman, Konta (1959) není v tomto podání zcela barevně věrohodná.