4.3. Optické vlastnosti

Obrázek 43-35. Ráz délky (charakter zóny) se stanovuje pouze u sloupcovitých zrn a je pozitivní, pokud v protažení zrna je větší z indexů lomu v daném řezu, podle Hejtman, Konta (1959).