4.3. Optické vlastnosti

Obrázek 43-36. Stanovení rázu délky (charakteru zóny) na sloupečku apatitu, vždy v XPL.

A. Sloupeček apatitu orientujeme ve shodě se směrem zasouvání kompenzační destičky (obvykle SZ-JV).

B. Po zasunutí sádrovcové destičky dvojlom apatitu stoupne (k dvojlomu sádrovcové destičky se přičítá dvojlom apatitu), výsledkem je modrá interferenční barva II. řádu. Optická orientace apatitu souhlasí s optickou orientací destičky, tedy podél zrna je menší index lomu - apatit má ráz délky pozitivní.

C. Je-li sloupeček apatitu orientován kolmo na sádrovcovou destičku, je vzájemná optická orientace opačná a od dvojlomu sádrovcové destičky se odečítá dvojlom apatitu a výsledkem je žlutá interferenční barva I. řádu.