4.3. Optické vlastnosti

Obrázek 43-37. Konoskopický obrázek jednoosého minerálu v řezu kolmo na optickou osu (vlevo) a v řezu kosém k optické ose (vpravo), podle Hejtman, Konta (1959).

Schéma otáčení v řezech, kde je střed kříže zcela na okraji zorného pole, nebo není vidět vůbec, podle Pichler, Schmitt-Riegraf (1997).