4.3. Optické vlastnosti

Obrázek 43-38. Stanovení optického charakteru jednoosého minerálu pomocí sádrovcové destičky. Po jejím zasunutí se u opticky pozitivních minerálů objeví v I. a III. kvadrantu modré a ve II. a IV. kvadrantu žluté skvrny. U opticky negativních minerálů je tomu naopak. Podle Pichler, Schmitt-Riegraf  (1997).