4.3. Optické vlastnosti

Obrázek 43-39. Stanovení optického charakteru jednoosého minerálu pomocí sádrovcové destičky. Vyznačení optické orientace v jednotlivých kvadrantech (I. kvadrant je pravý horní a pak se čísluje proti směru hodinových ručiček). V kvadrantech, kde souhlasí optické směry s orientací sádrovcové destičky, najdeme modré skvrny, nesouhlasí-li optické směry, objeví se žluté skvrny. Podle Hejtman, Konta (1959).