4.3. Optické vlastnosti

Obrázek 43-4. Při přechodu světelného paprsku z prostředí opticky řidšího (s nižším indexem světelného lomu) do prostředí opticky hustšího (s vyšším indexem světelného lomu) nastává lom ke kolmici - úhel dopadu je větší než úhel lomu (podle Tilley, 2000).