4.3. Optické vlastnosti

Obrázek 43-40. Stanovení optického charakteru jednoosého minerálu pomocí křemenného klínu. U opticky pozitivních minerálů se při zasouvání klínu izochromáty v I. a III. kvadrantu sbíhají, zatímco u opticky negativních minerálů se sbíhají ve II. a IV. kvadrantu. Podle Pichler, Schmitt-Riegraf (1997).