4.3. Optické vlastnosti

Obrázek 43-41. Stanovení optického charakteru jednoosého minerálu pomocí slídové destičky. U opticky pozitivních minerálů se při zasunutí slídové destičky objeví v protějších kvadrantech tmavé skvrny. Jsou-li v II. a IV. kvadrantu, je minerál opticky pozitivní, jsou-li v I. a III. kvadrantu, je minerál opticky negativní. Podle Hejtman, Konta (1959).