4.3. Optické vlastnosti

Obrázek 43-42. Konoskopický obrázek dvojosých minerálů. Tmavý kříž se při otáčení rozestoupí na dvě ramena hyperbol, v jejichž vrcholech jsou výchozy optických os. Podle Hejtman, Konta (1959).