4.3. Optické vlastnosti

Obrázek 43-43. Stanovení optického charakteru dvojosých minerálů pomocí sádrovcové destičky. Po zasunutí sádrovcové destičky se objeví modré a žluté skvrny podle schématu - u opticky pozitivních jsou modré skvrny vně ramen konoskopického obrázku. Podle Hejtman, Konta (1959).