4.3. Optické vlastnosti

Obrázek 43-44. Stanovení optického charakteru dvojosých minerálů pomocí křemenného klínu. Při zasouvání klínu se u opticky pozitivních minerálů ve směru kolmém na směr zasouvání klínu izochromáty sbíhají, u opticky negativních se naopak izochromáty rozbíhají. Podle Hejtman, Konta (1959).