4.3. Optické vlastnosti

Obrázek 43-45. Stanovení optického charakteru dvojosých minerálů pomocí slídové destičky. Při zasunuté slídové destičce se objeví tmavé skvrny - u opticky pozitivních uvnitř ramen hyperbol, u opticky negativních vně ramen hyperbol. Podle Hejtman, Konta (1959).